Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

Z tego dokumentu dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/CE (dalej jako: „RODO”), który jest obowiązujący od maja 2018 roku.

Definicje

Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową wicipolskie.pl

Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis wicipolskie.pl przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu wicipolskie.pl Ewa Marcinkowska

Serwis informacyjny wicipolskie.pl dokłada wszelkich starań do ochrony prywatności naszych Użytkowników, a szczególnie istotne jest udzielenie informacji dotyczących danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Nasza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami RODO.

1.Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie wicipolskie.pl administrowanym przez Ewę Marcinkowską, 28001 Madryt, c/ Castelló, 36,1. Adres poczty elektronicznej wicipolskie@gmail.pl
 2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:
 • kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
 • w celu usprawnienia serwisu wicipolskie.pl;
 • statystycznym;
 • zapisanie się do newslettera poprzez wpisanie kontaktu malowego, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie, promocjach, dostarczenia nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje marketingowe.
 • W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną politykę prywatności przez administratorów stron web trzecich, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tamtych stron internetowych i wykorzystywania przez nie plików cookies.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Użytkownika zgoda.

2. Dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 1. Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron serwisu.
 2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania i przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie

 1. Dane osobowe każdego Użytkownika są przetwarzane tak krótko jak to możliwe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 2. Odwiedzając nasz Serwis dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie
 3. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis i narzędzia zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj. kod gogle analitycs, pixel facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 5. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 180 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
 6. Nie udostępniamy danych dotyczących Użytkownika osobom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 3. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 4. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 5. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
  1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  3. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
 8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
 9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
 10. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.: oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

5. Zabezpieczenia

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
 2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.
 3. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta użytkownika, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, przynajmniej jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

6. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

7 Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy przesłać na adres: wicipolskie@gmail.com. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

 1. Prawa i obowiązki
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami danych dysponuje Administrator, jakie są kategorie odbiorców danych Użytkownika, oraz planowanego okresu ich przechowywania.
 2. Użytkownika ma możliwość aktualizacji danych w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 4. Użytkownik może w każdy momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania zgody przez Użytkownika
 5. Administrator informuje, że w rezultacie skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt. 3-4 powyżej, istnieje możliwość, zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych. 

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s